สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสอบไวริส !

Roleplay เป็นการจำลองบทบาทสมมติให้กับตัวละครในเกม ให้รู้สึกว่าตัวละครในเกมมีชีวิตจริง ๆ ในบทบาทที่คุณเป็นคนกำหนด มีความรู้สึก มีความกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น กลัวตาย กลัวมีด กลัวปืน และมีความอยากจะเป็นในสิ่งต่าง ๆ เหมือนดั่งในชีวิตจริงที่คุณอยากจะเป็น คุณเองก็ต้องมีความพยายามที่อยากจะเป็นมัน เมื่อคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นในบทบาทนั้นๆ คุณก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทที่คุณได้รับ เช่น ถ้าหากตัวละครในเกมของคุณได้รับบทบาทในการเป็นตำรวจ คุณจะต้องปฏิบัติตนในเกมให้มีคุณสมบัติเหมือนกับคุณเป็นตำรวจจริง ๆ คือการรักษากฎหมายของประเทศ จับกุมผู้ที่กระทำความผิดกฎต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะได้รับบทบาทเป็นอะไร คุณเองก็ต้องให้เกียรติและเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย


In Character (IC)

การพูดคุยของตัวละครในบทบาท จะไม่พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตจริง เป็นการพูดคุยของตัวละครในเกม

Out Of Character (OOC)

การพูดคุยนอกบทบาทหรือการพูดคุยในชีวิตจริงๆของเรานั้นเอง ซื่งต่างจากการคุยแบบ IC อย่างตรงข้าม

Metagaming (MG)

การนำเอาเรื่อง OOC (เรื่องของชีวิตจริง) มาปนกับ IC (เรื่องของในเกม) เช่น การพูดคุยนัดแนะกันใน Discord, TS3 หรือช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากในเกม หรือ การเอาเรื่องในชีวิตจริงของเรามาพูดคุยในเกม เป็นต้น ซึ่งหากคุณกระทำการดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะถูกลงโทษทันที การที่เราอยู่ภายในเกมเราควรใช้ช่องทางการสื่อสารในเกมเท่านั้น เช่น โทรศัพท์, พูดคุยภายในเกม

Powergaming (PG)

การกระทำที่เกินคน หรือเหนือมนุษย์ ปกติในชีวิตจริงเขาทำไม่ได้หรือเขาไม่ทำกัน เช่น ไม่กลัวรถชน, วิ่งอย่างไม่เหนื่อยกระโดดอย่างไม่เหนื่อยกระโดดลงมา, กระโดดลงรถเมื่อขับรถด้วยความเร็ว, ขับรถพุ่งลงน้ำ, คุยโทรศัพท์ในน้ำ, ขับรถที่ไม่ใช่แนว Off road ขึ้นเขา เป็นต้น

Deathmatch (DM)

เป็นการฆ่าคน หรือต่อยคน โดยที่เราไม่มีบทบาท หรือพูดเป็นภาษาง่าย ๆ คือ เราไปต่อยหรือฆ่าคนอื่นทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีเรื่องราวกันมาก่อน การที่จะไปต่อยหรือฆ่าใคร คุณควรมีเรื่องกับเค้ามาก่อน มิเช่นนั้นคุณจะถูกมองว่าคุณ DM (ฆ่ามั่วต่อยมั่ว) และโดนลงโทษทันที

Quit Game (QG)

การออกเกมขณะที่เรายังดำเนินสตอรี่ไม่จบ หรือยังมีเรื่องที่ค้างคาอยู่ในเกม เช่น เราหนีตำรวจอยู่แล้วเราออกเกมเพื่อหนี คุณจะถูกมองว่าคุณผิดกฎ QG (ออกเกมหนีบทบาท) และจะถูกลงโทษทันที ถ้าหากเป็นกรณีที่เรามีธุระเร่งด้วยหรือเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ที่ต้องออกเกม เราต้องแจ้งกับคนที่กำลังดำเนินสตอรี่กับเราให้ทราบทุกครั้ง

Drive By (DB)

การขับรถชน หรือ การขับรถทับผู้เล่น โดยเจตนาจนผู้อื่นเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าหากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะขับรถชน คุณควรที่จะกล่าวคำว่าขอโทษและรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีทันที

Revenge Kill (RK) สำคัญ !

กฎข้อนี้สำหรับ FreeLife City คือ คุณจะต้องลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณสลบ ถึงแม้ว่าหน้าจอคุณจะเห็นว่า ใครเป็นคนมาอุ้มคุณไปที่ใหนหรือทำอะไรกับคุณ เมื่อคุณตื่นมาคุณต้องลืมเรื่องราวระหว่างที่คุณสลบ แต่คุณยังสามารถจำได้ว่า ก่อนหน้าที่คุณสลบใครมาทำอะไรคุณ และในการสลบบางกรณีเช่น คุณสลบด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง(โดนต่อย) คุณสามารถพูดได้ แต่จะต้องพูดในน้ำเสียงที่มีความเจ็บปวด แต่ถ้าหากเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรง คุณไม่ควรพูด คุณต้องทำเหมือนคุณสลบไปจริง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณจะแสดงมันออกมาอย่างไรให้สมกับบทบาทที่คุณเป็น ณ เวลานั้น อยู่ที่จิตสำนึกของคุณ

Value of life (VoL)

การเห็นความสำคัญของชีวิต รักชีวิตตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใด ในสถานการณ์ที่คุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วโดนข่มขู่จากคนที่มีจำนวนมากกว่า คุณควรจะกลัวและรักชีวิตตัวเอง เพราะคุณไม่รู้เลยว่าเค้ามีอาวุธพร้อมที่จะทำร้ายคุณหรือไม่คุณสามารถติดต่อขอสอบไวริส ฟรี ! ได้ที่ Discord

ดูรายละเอียดช่องทาง Discord ได้ทางข้อมูลเชิฟเวอร์ด้านล่าง

กฎต่างๆของเซิฟเวอร์ | Server rule

โปรดทำความเข้าใจกฎต่างๆของเซิฟเวอร์ทั้งหมด ก่อนทำการสอบไวลิส

ข้อมูลเชิฟเวอร์

Freelife City Serious Roleplay 128 Slot | Join us to make the better society.
IP : server.freelife.in.th:9999


Facebook Fanpage

Facebook Group

Discord